Fakta om tryck

Fakta om tryck

FAKTA TRYCKMÄTNING

Kortfattad tryckfakta

Läs om absolut tryck, differenstryck, över- och undertryck samt atmosfärtryck. Innehåller även tips för korrekt tryckmätning och omvandlingstabell för de viktigaste tryckenheterna.

Fakta om tryck

Utöver temperatur är tryck en av de viktigaste fysiska mätparametrarna. Den spelar en avgörande roll inom många områden som t.ex. ventilations- och kylapplikationer, men även kraft- och energiteknik. Vanliga användningsområden är att beräkna lufthastigheten genom att mäta differenstrycket med ett pitotrör (prandtlrör). Andra exempel är operationssalar och renrum där det behövs ett visst övertryck av hygien- och säkerhetsskäl, för att hålla föroreningar och bakterier etc på utsidan.


Fysiska principer.

Tryck är den kraft per areaenhet som verkar i varje punkt inuti i slutna volymer av gas eller vätska samt även mot angränsande fasta ytor, t.ex. en behållares väggar.

Det variabla trycket (p) definieras som en kraft (F) som är enhetligt applicerad på en viss yta (A). Denna kraft kan appliceras av en vätska, av gaser eller av fasta kroppar.

Grundenheten och SI-enheten för tryck är pascal (Pa), uppkallad efter den franske fysikern Blaise Pascal.

Tryckenheten Pascal (Pa) är härledd från enheten Newton (N). 1 pascal (Pa) motsvarar trycket när 1 Newton (N) utövas vertikalt på ett område av 1m² (1 Pa = 1 N/m²).

Tryck tryckformel

Olika tryckparametrar.

All tryckmätning är relativ och jämförs alltså mot en referens. Man skiljer mellan olika typer av tryck, beroende på vilken referens som används. Om absolut vakuum används som referens är det ett absolut tryck som mäts. Om referensen i stället är det aktuella omgivningstrycket handlar det om ett under- eller övertryck (lägre eller högre än omgivningstrycket). Skillnaden mellan två tryckvärden kallas för differenstryck (se diagrammet nedan).

Absolut tryck

 • Uppmätt tryck över absolut vakuum
 • Referens: absolut vakuum
 • Uppmätt tryck är alltid större än referenstrycket

Differenstryck

 • Skillnaden mellan två tryckvärden
 • Referens: de båda tryckvärdena mäts var för sig i förhållande till omgivningstrycket 
Tryck tryckparametrar med vakuum

Övertryck (positivt tryck)

 • Uppmätt tryck över omgivningstrycket
 • Referens: aktuellt omgivningstryck
 • Uppmätt tryck är alltid större än referenstrycket

Undertryck (negativt tryck)

 • Uppmätt tryck under omgivningstrycket
 • Referens: aktuellt omgivningstryck
 • Uppmätt tryck är alltid mindre än referenstrycket

Atmosfärstryck

 • Atmosfär (atm) är en tryckenhet på 1013,25 hPa, vilket motsvarar normalt atmosfärstryck vid havsytan
 • 1013,25 hPa = 1013,25 mbar

Tips för korrekt tryckmätning.

Tips 1: Temperaturpåverkan

Välj ett tryckmätinstrument med temperatur­kompensation för att få exakta mätresultat i långvariga mätningar. För instrument utan temperatur­kompensation bör du se till att instrumentet har acklimatiserat sig till omgivningstemperaturen i upp till 30 minuter.

Tryck Temperaturpåverkan

Tips 2: Vinkelpåverkan

Vid mätning i det låga området 0,1 till 1000 pascal är det mycket viktigt att instrumentet hålls i samma läge vid mätning som vid nollställning. På grund av tyngdkraftens påverkan på membranet i trycksensorn kan mätfel på upp till nästan 10 pascal uppstå (beroende på instrumenttyp).

Tryck Vinkelpåverkan

Tips 3: Korrekt anslutning

Koppla alltid positiva och negativa tryck till rätt anslutning. Annars kan falska mätningar eller ingen alls bli resultatet. Alltså plusnippeln till det högre trycket och minusnippeln till det lägre.

Tryck korrekt anslutning

Tips 4: Undvik överbelastning

För flertalet tryckmätare finns det angivet vilket högsta tryck som instrumentet kan utsättas för utan att ta skada. Detta kan vara 2 till 10 ggr det maximala mätområdet. Kolla noga i tekniska data.

Tryck undvik överbelastning

Omvandlingstabell.

Tryck omvandlingstabell

Omvandla online

Det finns ett flertal hemsidor som erbjuder gratis konvertering av olika tryckmätenheter. UnitConverter.net är en av de bättre.

Länk till UnitConverter


Exempel på tryckmätare från Nordtec.

Mätfakta testo 440 dP handinstrument

Handinstrument

Testo har ett brett program av portabla handinstrument för mätning av differenstryck, absoluttryck och lufttryck. De flesta även med beräkning av lufthastighet vid pitotrörsmätning.

Se sortiment

Mätfakta kylapplikationer testo 557s

Kylapplikationer

Den vanligaste mätparametern vid injustering av kyl- och värmepumps­anläggningar är tryck. Testo har ett antal specialanpassade instrument för denna applikation.

Se sortiment

Mätfakta transmittrar testo 6621

Transmittrar

Testo har ett flertal transmittrar för kontinuerlig övervakning av differenstryck. Alla med hög noggrannhet och utan nollpunktsdrift tack vare automatisk nollställning.

Se sortiment