Celsiview

Celsiview-logotyp

Tillgång till aktuella värden när som helst

Celsiview är en webbaserad molntjänst. Det innebär att du varken behöver installera någon programvara eller ladda ned en app. Du använder bara webbläsaren i mobilen, surfplattan eller datorn för att se och administrera mätningar av temperatur, fukt, radon, differenstryck, koldioxid och betonghållfasthet etc.

Molntjänsten tillhör mätsystemet Celsicom som består av ett växande sortiment av direktuppkopplade mätboxar. Du ställer själv in hur ofta varje box ska mäta och skicka data till molnet. Fabriksinställningen är loggning var femte minut och sändning var tredje timme. Alla mätdata lagras så länge du har abonnemang hos oss. Lika enkelt ställer du in gränsvärden och får automatiska larm via mejl eller sms (tillval) om dessa värden över- eller underskrids.

Några av många smarta funktioner

  • Automatiska veckorapporter
  • Grafik jämför mätdata med inställda nivåer
  • Delning av mappar/mätplatser med mätdata
  • Instruktionsböcker för alla mätsystem
  • Smart snabbsökfunktion
  • Automatiska gränsvärdeslarm (sms/mejl)
  • Platskartor för egna ritningar med loggrar

Kolla in demo av Celsiview

Du är igång innan du hinner säga ”direktuppkopplad temperaturövervakning”.

Efter dessa fyra enkla steg samlas mätdata in och skickas till Celsiview.

Celsiview - logga in

1. Om du inte redan har ett konto, behöver du skapa ett och sedan logga in.

Skanna QR-kod i Celsiview

2. Ta av snäpplocket och skanna QR-koden som finns på sidan av boxen.

Lägg boxar i varukorgen

3. Lägg din mätbox i varukorgen.

Genomför köp i Celsiview

4. Öppna varukorgen och betala för molntjänsten (22–34 kr i mån/box). Klart!

Snabb och tydlig visuell överblick.

Efter att du har loggat in på startsidan har du möjlighet att lägga till favoritobjekt, så kallade widgets. Det kan exempelvis vara värden för aktuella fuktmätningar eller betonggjutningar, övriga valfria mätplatser eller en platskarta som grafiskt visar mätvärden på en ritning. Detta gör att du på startsidan får en snabb överblick av dina mätobjekt.

I Celsiview finns en mängd färdiga betongrecept att välja bland. Skulle just ditt recept inte finnas med bland standardrecepten så kan du enkelt lägga till ett eget recept baserat på trycktestade betongkuber. 

Celsiview, anpassning av kurva
Celsiview koldioxidnivåer

Att ha koll på koldioxidnivåerna är viktigt. Vi presterar sämre och risken för olyckor ökar när nivåerna stiger. Här syns koldioxidhalter över en viss tid. Tydliga färgmarkeringar i grafen visar när de inställda halterna passerats. Alla mätvärden kan enkelt exporteras som PDF eller Excel.

Mätning av differenstryck kan exempelvis ge dig tidiga indikationer på att ett luftfilter börjar bli igensatt och du behöver sätta in förebyggande åtgärder för att minimera risken för stillestånd. Grafen visar differenstrycket i ett ventilationsdon med nattsänkning av ventilationen.

Celsiview differenstryck
Celsiview radon

Långvarig exponering av den radioaktiva gasen radon ökar risken att utveckla lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige. Ställ in ett gränsvärde i molntjänsten så får du ett automatiskt sms/mejl om värdet överskrids.

2021 rapporterades det in 40 665 vattenskador i Sverige. Celsicoms uppkopplade givare för fukt i betong det enkelt för dig att följa uttorkningsförlopp på distans. Molntjänsten meddelar när uppställda fuktnivåer uppnåtts och arbetet med att återställa ytskikt och så vidare kan påbörjas.

Celsiview uttorkning

Kolla in demo av Celsiview

Ägna gärna ett par minuter åt att klicka runt i en demo som ger dig möjlighet att utforska alla funktioner i vår intuitiva och smarta molntjänst.

Celsiview på platta