El

Bransch-toppbild elektriska mätinstrument

EL

Mät ström, spänning och motståndmer pålitligt och noggrant än någonsin.

Testo sätter en ny standard för mätteknik på elområdet, vilket borgar för smidiga installationer och hög elsäkerhet.

Oavsett om det handlar om multimetrar, tångamperemetrar eller spänningsprovare så gör innovativ teknik och enkelt handhavande att du kan utföra alla mätuppgifter mer pålitligt och noggrant än någonsin.

Utforska även vårt erbjudande för ackrediterad kalibrering och service.

Kalibrering visar dina ”riktiga” mätvärden

Missa inte att kalibrera din mätutrustning. Det ger svar på hur dina mätvärden förhåller sig till värden från högnoggrann referensutrustning. Och innebär samtidigt att du kvalitetssäkrar viktiga arbetsmoment och innemiljöer samt gör att du uppfyller kriterierna för ISO-certifieringar. Vi erbjuder såväl ackrediterad som spårbar kalibrering av en stor mängd mätstorheter. Tusentals instrument kalibreras varje månad i vårt labb.

Branscher: el, multimeter testo 760-3

Smarta digitala multimetrar

 • Automatisk detektering av mätparametrar
 • Enkla funktionsknappar och stor upplyst display
 • Mätning av sant effektivvärde – TRMS

Se produkter

Innovativa tångamperemetrar

 • Unik gripmekanism förenklar arbetet på trånga mätplatser
 • Funktioner för startströmsmätning, effektmätning och uA-mätning
 • Bluetooth för smidig användning med mobilappen testo Smart

Se produkter

Branscher: tångamperemeter
Branscher: testo 755

Kombinerade ström- och spänningsmätare

 • Pålitlig display som visar spänning även vid låg batterinivå
 • Börjar mäta direkt utan omkopplingar eller inställningar
 • Utbytbara mätspetsar

Se produkter

Branscher: spänningsprovare

Spänningsprovare med 360° LED-display

 • Uppfyller DIN EN 61243–3:2010 och CAT III
 • Stoppkrage för säkert grepp under mätning
 • Robust konstruktion och unik fiberoptik

Se produkter

Branscher: beröringsfri spänningsprovare

Beröringsfria spänningsprovare

Den beröringsfria spänningsprovaren testo 745 lämpar sig för snabb inledande kontroll av misstänkta felkällor.

 • För mätning upp till 1 000 V
 • Filter mot högfrekventa störsignaler
 • Ställbar fas- eller spänningsdetektering

Se produkter

Branscher: testo Smart-appen

Smidiga testo Smart-appen

En app för alla instrument och mätuppdrag. Gratis på App Store och Google Play.