Dataloggrar – en översikt

Temperaturkontroller under transport

För pålitliga transporter med stränga temperaturkrav.

Det är ingen hemlighet att industrin i allmänhet och life science-branschen i synnerhet omgärdas av tuffa regelverk. Det gäller inte minst transporter av såväl läkemedels­ämnen som färdiga mediciner. testo 184 är en serie robusta, driftsäkra och noggranna dataloggrar. De har utvecklats för pålitlig loggning av mätvärden under transporter med flygplan, tåg och lastbilar. Samtliga modeller mäter temperatur i olika spann: från -80 till +70 °C. Vissa dataloggrar mäter även fukt och stötar. Driftstiden är som minst 90 dagar – upp till omkring 500 dagar då batterier vanligtvis behöver bytas. Varje logger (förutom den minsta modellen testo 184 T1) kan lagra 40 000–64 000 mätvärden.

testo 184 dataloggrar – främsta fördelar:

Tydlig visning av larm
Det räcker med att kasta en blick på skärmen eller LED-lampan för att se om temperaturerna har varit utanför de föreskrivna gränsvärdena under transporten.

Enkel hantering
Testo 184-loggrarna är intuitiva att hantera och kräver varken förkunskaper eller utbildning. Tryck på ”Start” för att börja mäta och ”Stop” för att avsluta. Svårare än så är det inte.

Smidiga rapporter
En pdf-rapport skapas automatiskt så fort du stoppar in loggern i USB-porten på din dator. En smidig lösning för din dokumentering av transportmätvärden.

Enkel konfigurering
Ett konfigureringsprogram finns i varje datalogger så att du enkelt kan konfigurera den utan att behöva ladda ner och installera något till en extrakostnad.

IT-säkert
Dataloggrarna kräver ingen nerladdning och installation av mjukvara, vilket innebär att du slipper hantera IT-problem i form av brandväggar och virusfilter.

Temperaturkontroll med dataloggrar

När transparens erbjuder säkerhet

Läs om vad som gör testo 184-loggrarna perfekta för övervakning under transporter av känsliga produkter och hitta den modell som passar dig.

Ladda ner nu

Dataloggrar – en översikt

Inom industrin, men också i offentliga byggnader samt inom den privata sektorn, kan det vara nödvändigt att mäta olika luftvärden. Förutom temperatur och luftfuktighet ger CO₂-värdet till exempel också information om inomhusluftkvaliteten. För att säkerställa ett behagligt inneklimat behöver du regelbundet mäta hur dessa värden utvecklas. Det är det som en datalogger är till för.

Det finns också dataloggrar som kan användas för att testa de optimala förhållandena för specifika produkter. Särskilt temperaturloggrar används ofta. En USB-datalogger kan vara mycket enkel att hantera. Det finns dock många olika praktiska lösningar.

Om du vill köpa en eller flera dataloggrar finns det olika faktorer som spelar roll när du gör ditt val:

  • Vilka värden kan mätas med instrumentet? 
  • Hur noggranna är mätvärdena?
  • Kan mätningarna upprepas?
  • Hur lång är livslängden för det uppladdningsbara batteriet? 
  • Uppstår det efterföljande kostnader vid användning av instrumentet?
  • Vilken programvara ingår med instrumentet?

Alla produkter för dataövervakning och dokumentering

Miljöövervakningssystem

Oavbruten övervakning – med ett enda system.

  • Automatiserad, oavbruten och integrerad dokumentering av dina miljöparametrar genom redundanta säkerhetsmekanismer
  • Minskar felkällor i hela värdekedjan genom en hög grad av automation
  • Möjliggör snabbt ingripande vid avvikelser – innan de får långtgående konsekvenser
  • Programvara validerad enligt GAMP5 med inkluderad revisionslogg och ERES-principen baserat på regelkraven i 21 CFR Part 11 och EU-bilagan till GMP-direktivet

WiFi-dataloggrar

WiFi data monitoring
Helt automatiska system med enkel installation och drift.

USB-dataloggrar

USB-datalogger
Omfattande och pålitlig datainsamling.

Temperaturdataloggrar

Datalogger för temperatur

Praktiska hjälpmedel för temperaturövervakning.
 

Fuktdataloggrar

Data loggers for temperature and humidity
Pålitlig mätning och dokumentering av fukt- och temperaturvärden.

Tryckdataloggrar

Datalogger för tryck
Detaljerad övervakning av tryck och andra värden.

CO₂-dataloggrar

Datalogger för CO₂
Perfekt för att mäta CO2 i bostäder och arbetsområden.

UV-datalogger

Data logger for UV and Lux
Effektiv övervakning och dokumentering av exponering för ljus och UV-strålning.

Datalogger för slag/stötar

Datalogger för vibrationer
Mätning av vibrationer för optimal övervakning av transporten.

Produktöversikt

Product advisor data loggers
Hitta den perfekta dataloggern för dina tillämpningar och krav.

Ta kontakt med oss

Har du några frågor?
Vi hjälper dig gärna.

Kontakta oss