Kalibrering av gasmätare

KALIBRERING AV GASMÄTARE

Kalibrerade gasmätare bidrar till kunskap om ”rätt” mätvärden och möjliggör bra analyser för att kunna optimera olika processer. Vi kalibrerar ett brett spektrum av gaser i vårt fullutrustade labb i Göteborg. Vilka gasvärden är viktiga för dig?

GASER

  • O2, CO, NO, Co2, NO2 och SO2
  • Spårbar kalibrering
  • Labbkalibrering
  • Fasta mätpunkter

Kontakta oss så berättar vi utifrån din verksamhet och dina behov vad vi kan erbjuda inom kalibrering.

Kontakta oss för information och priser

Loggning av koldioxid

KALIBRERING FÖR LUFTKVALITET OCH SÄKERHET

Kalibreringarna är anpassade för de gasnivåer som används vid luftkvalitets- respektive säkerhetsmätningar. Därutöver kalibrerar vi även gaserna O2, CO2, NO, NO2 och SO2 som analyseras vid prestanda- och emissionskontroller av olika förbränningsanläggningar.

testo 300 för rökgasanalys

KALIBRERING AV RÖKGASINSTRUMENT

Vi kalibrerar enbart rökgasinstrument från Testo. Vi använder bara certifierade gaser och kalibrerar fasta punkter.

Frågor? Hör av dig!

Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något kring kalibrering av din mätutrustning.

Våra aktuella priser

Se prislista för kalibrering av givare och instrument för de vanligaste mätstorheterna.

Svarta tavlan om CO2

Lär dig om koldioxid

Ta del av fakta om mätstorheten koldioxid, läs om mätmetoder samt olika typer av mätinstrument och givare.

Boka service

Behöver du serva dina mätinstrument eller givare? Klicka nedan för att läsa om hur du lämnar in mätutrustning.

Access inloggning

Gör din bokning i Access

Access är vår webbportal där du enkelt bokar kalibrering av dina rökgasinstrument. Du ser sedan beviset genom att skanna en QR-kodsetikett på ditt kalibrerade instrument.