Kalibrering av temperaturmätare

KALIBRERING AV TEMPERATURMÄTARE

Temperatur är en av de absolut vanligaste mätstorheterna som vi kalibrerar. I sju vätskebad, tre blockugnar, en temperaturkammare och en IR-rigg kalibrerar vi alla slags mätare i ett stort temperaturspann.

TEMPERATUR

  • Ackrediterad kalibrering enligt ISO 17025
  • Spårbar kalibrering (IR-mätare)
  • Labb- och fältkalibrering
  • Mätområde: –100 … +1200 °C

I samarbete med flera partners erbjuder vi kalibrering av mätpunkter även i andra temperaturintervall.

Kontakta oss för information och priser

Temperaturkalibrering i blockugn

ALLA FABRIKAT

Vi tar emot alla sorters temperaturmätare och dataloggrar där vi har möjlighet att läsa ut ett resultat. Vi väljer kalibreringsmetod utifrån hur ditt instrument är konstruerat och vilka mätpunkter du vill kalibrera.

Yttemperaturkalibrering

IR- OCH YTTEMPERATURMÄTARE

Vi utför även kalibreringar av IR- och yttemperaturmätare utanför ackrediteringsnivån. Dessa mätare kalibreras i en blockugn med specialdesignade insatser för IR- respektive ytmätning.

Frågor? Hör av dig!

Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något kring kalibrering av din mätutrustning.

Våra aktuella priser

Se prislista för kalibrering av givare och instrument för de vanligaste mätstorheterna.

Mätfakta temperatur

Lär dig om temperatur

Ta del av fakta om mätstorheten temperatur, läs om mätmetoder samt olika typer av mätinstrument och givare.

Boka service

Behöver du serva dina mätinstrument eller givare? Klicka nedan för att läsa om hur du lämnar in mätutrustning.

Fältkalibrering

Ska vi kalibrera hos dig?

För att boka fältkalibrering – hör av dig på 031-704 10 70, via mejl kalibrering@nordtec.se eller via vårt formulär.