Rökgas

Toppbild bransch-sida rökgas 2023

RÖKGAS

Mätverktyg som sparar energi och minskar kostnader.

Syftet med rökgasmätning är att säkerställa ekonomisk och miljövänlig drift av olika typer av förbränningsanläggningar. Förutom att mäta mängden av olika rökgaser handlar det om att beräkna anläggningens verkningsgrad.

Våra professionella rökgasinstrument är i en (världs)klass för sig. De är avancerade men samtidigt lättanvända arbetsverktyg för att effektivisera förbränningsprocesser, optimera termiska processer och sist, men inte minst, minska på utsläppen.

Kolla in vårt sortiment och hitta det instrument som passar dina behov. Utforska även vårt erbjudande för ackrediterad kalibrering och service.

Vill du lära dig mer om rökgasanalys? Läs vår kortfakta om tekniken och de kemiska reaktionerna som uppstår samt hur rökgasanalys ger dig kunskap att skapa en optimal drift av din förbränningsanläggning.

Kalibrering visar dina ”riktiga” mätvärden

Missa inte att kalibrera din mätutrustning. Det ger svar på hur dina mätvärden förhåller sig till värden från högnoggrann referensutrustning. Och innebär samtidigt att du uppfyller Livsmedelsverkets krav och kriterierna för ISO-certifieringar. Vi erbjuder ackrediterad kalibrering av en stor mängd mätstorheter. Välj mellan labb- eller fältkalibrering.

Produkter för smidig och noggrann rökgasanalys

Rökgasanalys NEXT LEVEL

testo 300 Basic

 • Perfekt för mindre pannor
 • Mätning av O2 och CO upp till 4 000 ppm
 • 5-tums HD-pekskärm med Smart Touch-teknik
 • Rapporter kan mejlas från instrumentet

Utforska testo 300 Basic

Rökgasanalys pelletsbrännare

testo 300 Pro I

 • Lämplig för mellanstora pannor
 • Mätning av O2 och CO upp till 8 000 ppm
 • Mätning av NO som tillval
 • H2-kompenserad CO-mätcell
 • 5-tums HD-pekskärm med Smart Touch-teknik
 • Rapporter kan mejlas från instrumentet

Utforska testo 300 Pro I

Rökgasanalys oljebrännare

testo 300 Pro II

 • Klarar mätning av stora pannor
 • Mätning av O2 och CO upp till 30 000 ppm
 • Mätning av NO som tillval
 • Automatisk spädning upp till 30 000 CO
 • H2-kompenserad CO-mätcell
 • 5-tums HD-pekskärm med Smart Touch-teknik
 • Rapporter kan mejlas från instrumentet

Utforska testo 300 Pro II

En app för alla instrument och mätuppdrag. Gratis på App Store och Google Play.

testo Smart-appen

Mätlösningar för industriell rökgasanalys.

Röksgasmätningar i industrimiljöer behöver ofta utföras i extrema förhållanden som kan innefatta höga temperaturer, hög luftfuktighet eller hög dammhalt i rökgasen. Det ställer krav på de instrument som används för rökgasanalyser.

Att ha koll på kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider och svaveloxid är av yttersta vikt inom en rad olika verksamheter.

Det handlar om att dels hålla sig inom vissa gränsvärden, dels att ha rätt nivåer för att säkerställa kostnadseffektiva processer i såväl stora anläggningar som enskilda maskiner.

Vi har röksgasinstrument speciellt utvecklade för att klara alla tänkbara förhållanden och uppgifter. Här nedan presenterar vi några användningsområden.

Pannrum

Kraftvärmeverk

 • Övervakning av gasgränsvärden
 • Ställa in optimalt förhållande mellan t.ex. tändningstid och överskott av luft
 • Test av avgasbehandlingssystem
Smältverk

Metall- och stålindustrier

 • Säkerställa problemfria processer
 • Upprätthålla hög produktkvalitet
 • Minska på utsläppen
Cementfabrik

Cementtillverkning

 • Testa ugnsatmosfären i tegelproduktion
 • Testa ugnsatmosfären i förvärmaren
 • Leva upp till miljökrav

Gruvdrift

 • Minimera gasrelaterade risker för människa och miljö
 • Uppfylla lagstadgade gasgränsvärden
 • Säkerställa kostnadseffektiv utvinning av råmaterial
Smält glas

Glassmältningsugnar

 • Hålla låga utsläppsnivåer (i enlighet med lagkrav)
 • Få till mindre resurskrävande processer
 • Säkerställa hög glaskvalitet
Fartygsfrakt

Fartygsmotorer

 • Kontrollera att utsläppsnivåer är i enlighet med NOx Technical Code 2008
 • Göra rökgasanalyser före och efter justeringar av motorer

Våra professionella rökgasinstrument

Rökgasanalys med testo 350

testo 350

 • Upp till 6 mätceller
 • Loggerfunktion, upp till 500 000 mätvärden
 • Kan användas ihop med dator via Bluetooth
 • Flexibelt rökgasgivarprogram
 • PC-analys med ”easyEmission”
 • TÜV-godkänd / EN 50379–2

Utforska testo 350

Rökgasanalys med testo 340

testo 340

 • Upp till 4 mätceller
 • Loggerfunktion upp till 2 timmar
 • Kan användas ihop med dator via Bluetooth
 • Kraftfull instrumentdiagnos
 • PC-analys med “easyEmission”
 • TÜV-godkänd / EN 50379–2

Utforska testo 340