Presentation av testo Saveris 1

Toppbild testo Saveris 1

TESTO SAVERIS 1

Helautomatiskt och mycket säkert system.

Kontinuerlig fjärrövervakning och dokumentering av klimatparametrar som temperatur, luftfuktighet och differenstryck kan vara en riktig utmaning. Lösningen är testo Saveris 1 – ett sofistikerat men samtidigt mycket användarvänligt övervakningssystem fullspäckat med funktioner. Du har alltid tillgång till aktuella mätdata samt uppfyller standarder och lagar.

Så här fungerar testo Saveris 1

Systemets programvara (det finns en validerbar CRF-version) installeras på din server och medföljs av ett intuitivt användargränssnitt. Till testo Saveris 1 hör dataloggrarna testo 150. Det finns olika varianter av loggrarna med såväl digitala som analoga givare för säker övervakning av kritiska värden i enlighet med de strängaste GxP-bestämmelserna. Om något gränsvärde överskrids får du automatiskt ett larm via sms och/eller e-post.

Det krävs inga löpande abonnemangs- eller licensavgifter för testo Saveris 1. Du äger dina mätdata som utöver automatisk molnlagring även lagras i minnen på servern, i basmodulen och alla dataloggrar. Systemet kan lagra omkring 120 miljoner mätvärden från upp emot 3000 olika kanaler. Som standard ingår tio användare med möjlighet att utöka så att fler medarbetare har tillgång till systemet.

Vi hjälper dig under hela resan – från behovsanalys, installation och validering till driftsättning, support och återkommande kalibrering.

Förtroende är en kombination av hårdvara, mjukvara och service

Modulär och pålitlig mjukvara

Hårdvara: modulär och pålitlig

 • Integreras sömlöst med din infrastruktur
 • Inga mätavbrott, pålitlig funktion
 • Flexibel dataöverföring
Säker och intuitiv mjukvara

Mjukvara: säker och intuitiv

 • Redo för audit med en knapptryckning
 • Frivilliga uppdateringar
 • API för enklare och snabbare datautbyte
Omfattande service och personal

Service: omfattande och personlig

 • Minimerad risk för driftstopp tack vare helpdesk
 • Snabb svarstid från supportteam med specialkompetens
 • Flexibelt underhåll och supportpaket

testo Saveris 1: beståndsdelarna

Klicka på en systemkomponent för att ta reda på mer

testo Saveris 1 components

Datalogger-moduler

testo Saveris 1 data loggers

Varje datalogger kan flexibelt kombineras med de tre kommunikationsmodulerna (WLAN, LAN, testo UltraRange)

 • testo 150 TUC4: Fyra anslutningar för digitala givare via Testo Universal Connector
 • testo 150 TC4: Fyra anslutningar för termoelement för applikationer under extrema förhållanden
 • testo 150 DIN2: Två anslutningar för standardgivare via miniDIN för att använda det omfattande Testo-givarsortimentet
 • testo 150 T1: Intern NTC-temperatursensor för övervakning av temperatur