Tips om IR-mätning

TIPS OM IR-MÄTNING

Så får du IR-termometern att visa rätt temperatur

IR-mätning är en användbar och effektiv mätmetod i olika situationer inom de allra flesta branscher. Det finns många fördelar med beröringsfri temperaturmätning. Det går snabbt, kan göras på säkert avstånd och du riskerar inte att påverka eller förstöra det som mäts. Det finns dock en del saker att tänka på för att mäta rätt och få pålitliga temperaturvärden. Här har vi samlat några användbara tips som hjälper dig att lyckas.

Nordtec testo 830-t2 element

Var och hur ska jag mäta?

Generellt går det bra att använda en IR-termometer för att mäta temperaturen på all sorters ickemetalliska material och metallytor som är målade. När det gäller anlöpta eller oxiderade metallytor kan mätresultaten bli missvisande på grund av att emissionsfaktorn (se ”Mät med rätt emissionsfaktor” här nedan) kan variera från 0,3 till 0,9. Om du bara vill göra en jämförande mätning och absolut noggrannhet inte är så viktig kan du mäta med IR-termometer.

Men i de fall du eftersträvar högre noggrannhet föreslår vi att du gör en jämförande kontaktmätning och korrigerar emissionsfaktorn. Alternativt målar eller tejpar ytan på det material som ska mätas. Sistnämnda åtgärder rekommenderas för IR-mätning av högblanka ytor.


Vanliga felkällor.

Misstänker du att IR-mätaren visar fel temperatur? Här är några vanliga orsaker till att du kan få fel värden:

  • IR-termometern har fel emissionsfaktor inställd. Läs mer här nedan!
  • Reflektionen från den blanka metallytan stör mätningen.
  • Mätfläcken är större än mätobjektet.
  • Det är smuts eller imma på linsen.
  • Temperaturdifferensen mellan instrument och omgivande luft är för stor.
  • Det är en luftficka mellan förpackningsmaterial och mätobjekt.

Mät med rätt emissionsfaktor.

Emissionsfaktorn är något som många antingen inte känner till eller glömmer bort när de ska göra en IR-mätning. Vad är då emissionsfaktorn? Kortfattat kan det beskrivas som ett värde på den strålningsvärme som ett visst material avger. För att kunna göra en korrekt temperaturmätning måste IR-termometern korrigeras och ställas in med ett visst emissionsvärde mellan 0,01 och 0,99. De allra flesta IR-enheter har en förinställd emissionsfaktor på 0,95. Det ger bra noggrannhet för mätningar under 100 plusgrader på material som papper, gips, trä, gummi, sten, färg och livsmedel.

Gör så här för att kontrollera och ställa in emissionsfaktorn:

  1. Slå på instrumentet genom att trycka på ”avtryckaren”.
  2. Tryck på uppåtpilen i tre sekunder för att visa inställd emissionsfaktor.
  3. Tryck på upp- eller nedåtpilen för att ändra emissionsfaktor. Instrumentet återgår automatiskt till mätläget efter tre sekunder.

Exemplet ovan gäller Testos IR-termometrar 830-T1, 830-T2 och 830-T4. Om du har en annan mätare, kolla i bruksanvisningen för hur du ställer in emissionsfaktorn.


Använd tejp på blanka ytor.

Vid IR-mätning av blanka ytor krävs att du antingen målar ytan eller tejpar den. Enklast är att tillfälligt använda en bit tejp. Vi har en särskild tejp med bestämd emissionsfaktor, avsedd för just IR-mätning av högblanka ytor. Sätt fast tejpen och låt den acklimatiseras en liten stund – sedan är det bara att mäta. Här kan du läsa om och köpa vår emissionstejp.


Användningsområden för IR-mätning.

Här är några exempel på tillfällen då det kan vara bra att ha en IR-termometer till hands för att snabbt och enkelt mäta temperaturen.

IR-mätning testo 835 industri
Mätning av höga temperaturer på säkert avstånd i industriproduktion.
IR-mätning testo 810 element
Mätning av målad radiator för att kontrollera jämnheten i ett injusterat värmesystem.
IR-mätning testo 104 livsmedel
Temperaturmätning av livsmedel under produktion och transport samt på lager och i butik.
IR-mätning testo 835 asfalt
Snabb kontroll av asfalten så att den håller rätt temperatur precis när den ska läggas ut.

Emissionstabell för några vanliga material.

MaterialTemperaturE
Aluminium, blankvalsat170 °C0,04
Betong25 °C0.93
Is, slät0 °C0.97
Vatten20 °C0,96
Järn, polerat20 °C0.24
Järn med valsbeläggning20 °C0.77
Gips20 °C0.90
Glas90 °C0.94
Gummi, hårt23 °C0.94
Trä70 °C0.94
Kylfläns, svarteloxerad50 °C0.98
Koppar, något matt20 °C0.04
Koppar, oxiderad130 °C0.76
Plast (PE, PP, PVC)20 °C0.94
Mässing, oxiderad200 °C0.61
Papper20 °C0.97
Porslin20 °C0.92
Svartfärg (matt)80 °C0.97
Stål, oxiderad200 °C0.79
Lera, bränd70 °C0.91
Tegelsten, murbruk, puts20 °C0.93

Om du vill lära dig mer om IR-tekniken, läs då vår faktaartikel Mäta med IR-termometrar.