Publicerad den

Ger dig hela bilden och underlättar alla jobb

Värmekameran testo 883 och väska

Publicerades 2022-07-21

Ger dig hela bilden och underlättar alla jobb

Värmekameran testo 883 och väska

För Erik Eskilsson på HSB är en riktigt vass värmekamera ett oumbärligt hjälpmedel för att snabbt kunna tackla olika jobb.

– En värmekamera som testo 883 är ett måste för oss för att snabbt kunna lokalisera eventuella felkällor till förluster av värme eller kyla, säger Erik som bland annat uppskattar kamerans rapportfunktion samt oväntade förmåga att tränga in i huskroppar och upptäcka defekter.

Erik Eskilsson är driftstekniker inom energitjänster på HSB Göta. Inom ett område som sträcker sig från Jönköping till Halmstad arbetar Erik med att undersöka och åtgärda affärslokaler och lägenheter som antingen är för kalla eller för varma. Oftast handlar det om att hitta eventuella felkällor som orsakar drag och kyla som hyresgäster klagar på.

En värmekamera är ett viktigt instrument för just felsökandet. Dess detaljerade värmebilder blir otvetydliga bevis på hur det verkligen ligger till. Erik använde tidigare en enklare pocketmodell för att exempelvis upptäcka otätheter som orsakar nedkylning av hus.

En bra värmekamera som testo 883 är ett måste.

Värmekameran ger HSB möjlighet att snabbt lokalisera eventuella felkällor till förluster av värme eller kyla.

Erik Eskilsson

Driftstekniker på HSB Göta

Den värmekameran hade dock sina begränsningar och gjorde att Erik och kollegorna började sondera marknaden efter en mer noggrann kamera med fler funktioner. Efter noga övervägande föll valet till sist på testo 883.

– En bidragande orsak var möjligheten att ställa in emissionsfaktorn (olika material har olika värmeutstrålning) mer noggrant när vi ska läsa av metaller och andra olika material, för att få pålitligare värmebilder. testo 883 gör också att vi kan jobba mer med el, till exempel mäta i elcentraler. Vi utför bland annat många förebyggande kontroller för bostadsrättsföreningar där vi kollar fördelningen av ellaster, säger Erik.

Kontroll av laddboxar för elbilar

Han berättar vidare att den växande elbilsmarknaden resulterar i allt fler jobb med att se över laster och säkringar i laddboxar. Även det ökade antalet solcellsstationer ger mer jobb.

– Genom att svepa med testo 883 ser vi snabbt om till exempel säkringar är överbelastade.

Innan Erik började använda den nya värmekameran gick han en dagskurs i termografi hos Nordtec, vilket alltid ingår i köpet av värmekamera från oss.

Erik tycker att kursen gav honom ny insikt om värmestrålning och – inte minst – lärde honom kameran ordentligt för att kunna utnyttja dess fulla potential.

Relaterade kundberättelser

Inomhusklimat

Celsicom möjliggör perfekt injustering av temperaturer

Mätboxar sparar värdefull tid för Ocab och kunderna

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Mats Landin

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Bygg, VVS, Inneklimat

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 85
031-704 10 70