Publicerad den

Säkra temperaturer viktigt hos ledande smörjmedelsproducent

Fuchs smörjmedelsanläggning

Publicerades 2023-05-31

Säkra temperaturer viktigt hos ledande smörjmedelsproducent

Fuchs smörjmedelsanläggning

I en toppmodern anläggning i Västerhaninge producerar FUCHS Lubricants Sweden AB årligen 38 000 ton smörjmedel åt kunder runt om i Norden. Noggrann temperaturmätning är A och O inom både laboratoriet och tillverkningen. Som ett led i att säkerställa hög kvalitet i alla delar av verksamheten kalibreras ett 50-tal givare varje år av Nordtec.

FUCHS grundades i Tyskland på 1930-talet och är ett av världens ledande smörjmedelsföretag. Ända sedan starten har man haft starkt fokus på forskning och utveckling samt jobbat nära kunderna för att förstå deras verkligheter och behov. Denna filosofi genomsyrar även FUCHS Nordic som sedan 1990-talet har försett kunder i Sverige och dess grannländer med anpassade smörjmedel i premiumsegmentet.

Toppmodern tillverkning av smörjmedel
FUCHS produktportfölj består av mer än 1 300 olika produkter i form av motorolja, hydraulolja, växellådsolja och metallbearbetningsvätskor och så vidare. Dessa oljor tillverkas för de allra flesta användningsområden och branscher från fordons- och tillverkningsindustrin till skogsbruk, kraft- och livsmedelsindustrin.

– All tillverkning görs utifrån beställningar och många moment och flöden är automatiserade, berättar Karin Lagerstedt som är chef för teknikavdelningen.

Blandningar med specifika egenskaper
Så här går tillverkningen av smörjmedel till i korthet: grundråvaran i ett smörjmedel är basolja som sedan blandas med ett antal olika tillsatser för att tillföra eller förbättra olika egenskaper.

– Det kan handla om att optimera oljans smörjande förmåga eller optimera hur oljans viskositet förändras med temperaturen, berättar My Persson, labbchef och ansvarig för kvalitetskontroller.

– Oljorna anpassas också för att kunna användas i antingen låga eller höga temperatur samt fungera optimalt i vissa sammanhang, till exempel i en viss typ av växellådor, inflikar Karin Lagerstedt.

Blandningarna av oljor och tillsatser värms under omrörning för att lösas upp och bli homogena smörjmedel.

Thomas Karhu Ocab

Det går alltid fort och smidigt när Nordtec kalibrerar våra instrument

My Persson

Labbchef på Fuchs

Flera noggranna kvalitetskontroller
– När blandningen är färdig tas ett prov som ges till avdelningen för kvalitetskontroll, där vi på labbet gör ett antal analyser för att säkerställa att oljan uppfyller kravspecifikationen, berättar My Persson.

– Ett sådant analyspaket kan ta allt från en halvtimme till uppemot 16 timmar beroende på hur specifika egenskaper oljan ska ha och hur den ska användas.

En godkänd analys innebär att oljan går vidare till fyllning – där den genomgår ytterligare en kontroll. Efter grönt ljus från labbet tappas oljan i olika emballage, läggs i lager eller skickas direkt till kunder.

Omfattande hållbarhetsarbete
FUCHS har stort fokus på hållbarhet inom en rad områden. Bland annat jobbar man aktivt med att hitta alternativa, lägre klassade kemikalier i sina blandningar.

– Vi ser det som en skyldighet att göra allt vi kan för att minimera våra produkters påverkan på miljö och människor, direkt och indirekt, berättar My Persson.

Cirkulära flöden genom återanvändning av förbrukade oljor är ett annat hett utvecklingsområde som det pratas mycket om i branschen och något som FUCHS har stort fokus på. Energiförbrukning är ett annat prioriterat område. FUCHS har börjat installera solceller för driften av sin anläggning.

Full koll på temperaturerna
Att ha noggrann koll på temperaturer är viktigt ur tillverkningssynpunkt med också för att säkerställa en bra energioptimering.

– Det är viktigt att råvarorna är rätt tempererade, för om de är för kalla så blir de högviskösa och svåra att pumpa in i tillverkningen, säger Karin Lagerstedt.

– Det är jätteviktigt för oss att ha koll på temperaturnivåerna i våra blandare, för annars blir inte slutprodukterna bra. Samtidigt vill vi undvika att värma upp dem för mycket och riskera att få stora energiförluster, tillägger My Persson.

FUCHS samarbetar sedan många år med Nordtec som årligen kalibrerar omkring 40 temperaturgivare i cisterner som både används för förvaring av råvaror och i tillverkningen. Därutöver kalibreras ett tiotal givare på labbet. Givarna kalibreras vid mätpunkterna 20, 60 och 100 °C, vilket är representativa temperaturnivåer för alla delar av verksamheten.

Kostnadseffektiv fältkalibrering
Fältkalibreringen, det vill säga att all kalibrering görs på plats, innebär stora fördelar för FUCHS.

– Det är en väldigt kostnadseffektiv lösning för oss, säger Karin Lagerstedt och utvecklar:

– Den gör att vi inte behöver montera ned och skicka i väg våra givare till Nordtecs labb, vilket sparar en massa tid för oss. Vi skulle då också behövt ha många extra temperaturgivare. I princip dubbla uppsättningar av allt.

Karin och My uppskattar samarbetet med Nordtec av många skäl. Eftersom FUCHS är certifierad leverantör till fordonsindustrin måste bland annat mätutrustning genomgå en ackrediterad kalibrering, något som Nordtec kan erbjuda.

Uppskattad närvaro i Mälardalen
– Det går alltid fort och smidigt när Nordtec kalibrerar våra instrument, menar Karin och My.

Kalibreringsingenjörerna från Nordtec är väl bekanta med verksamheten och har lärt sig när det passar bäst att kalibrera givarna i olika delar av anläggningen.

– De är flexibla och utför alltid kalibreringarna utan att det påverkar tillverkningen av smörjmedel. Det blir helt enkelt så få störningar som möjligt för oss.

Nordtecs nyetablering i Uppsala förra året är också något som Karin och My lyfter fram. De uppskattar den närhet och utökade servicegrad som detta innebär.

– Det faktum att Nordtec nu finns lokalt i Mälardalen är en klar fördel för oss. Vi ser det som mycket positivt!

FUCHS

Verksamhet: FUCHS Lubricants Sweden AB är en del av en global koncern med tyska rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av smörjmedel. I nära samarbete med sina kunder utvecklar FUCHS innovativa och skräddarsydda smörjmedelslösningar för alla branscher, exempelvis bilindustrin, tillverkande industri, bygg- och entreprenadverksamhet, energi- och transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk samt stål-, metall- och cementindustrier.

Mättjänst: Ett 50-tal temperaturgivare i labbet, på lagret och inom tillverkningen kalibreras (vid mätpunkterna 20, 60 och 100 °C) årligen av Nordtec så att FUCHS har koll på exakta temperaturnivåer i alla delar av verksamheten.

Relaterade kundberättelser

Kalibrering

Mappning hjälper Strömberg att växa

Mappning säkerställer rätt temperaturer på djurapoteket

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson

KALIBRERING

Maria Almestål

Ansvarsområde: Labbchef – Kalibrering

maria.almestal@nordtec.se
031-704 10 82
031-704 10 70