Kundberättelser

Lita inte bara på vad  vi säger – läs vad våra kunder tycker.  Ta del av hur våra mätlösningar funkar i praktiken och varje dag bidrar till att hjälpa kunder med vitt skilda verksamheter i alla tänkbara branscher.

Djurpharmacia läkemedel Linda

Uppdrag: säkra rätt tempererade läkemedel under transporter

Djurfarmacia i Trollhättan levererar stora mängder läkemedel till bland andra privatpersoner, djuruppfödare, veterinärer och djursjukhus runt om i landet. För att säkerställa att kylkedjan hålls hela vägen och rätt tempererade vacciner och läkemedel når sina mottagare görs en omfattande validering av klimaten i olika transportlådor.

Raksystems overview

”Med Celsicom kan vi säkerställa optimala uttorkningsklimat”

Intresset för att logga klimatet i olika miljöer ökar allt mer. Det menar Axel Arleij, fuktsakkunnig på Raksystems (tidigare Dry-IT) som hjälper bygg- och fastighetsbolag att bland annat övervaka byggklimat och utreda inneklimat. En stor mängd Celsicom-boxar används för att mäta temperatur och luftfuktighet.

Fuchs smörjmedelsanläggning

Säkra temperaturer viktigt hos ledande smörjmedelsproducent

I en toppmodern anläggning i Västerhaninge producerar FUCHS Lubricants Sweden AB årligen 38 000 ton smörjmedel åt kunder runt om i Norden. Noggrann temperaturmätning är A och O inom både laboratoriet och tillverkningen. Som ett led i att säkerställa hög kvalitet i alla delar av verksamheten kalibreras ett 50-tal givare varje år av Nordtec.

Blower Doors ger energieffektiva hus

Blower Doors ger energieffektiva hus

Med kraftfulla fläktar i dörrpaneler – så kallade Blower Doors – kontrollerar Olle Syrén
på AEM Byggkonsult lufttätheten i bostäder och kommersiella fastigheter. Dels för att
bekräfta byggherrars energiberäkningar, dels för att upptäcka eventuella luftläckage.
– Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på täthetsmätningar, konstaterar Olle.

Lohilo-glasspaket

Damn, vilken enkel lösning för att övervaka glasslagret

Kronobergs Kylteknik ser en stor potential för Celsicom Easy Connect inom livsmedelsbranschen. Det är en mycket prisvärd extra trygghet för många olika livsmedelsföretag, menar kyltekniker Marcus Danielsson. En av dem är Lohilo som låter två smarta mätboxar övervaka företagets 1 200 kvadratmeter stora huvudfryslager med proteinglass, däribland storsäljaren Damn.

I fjärrövervakade miljöer förvaras framtidens läkemedel

I fjärrövervakade miljöer förvaras framtidens läkemedel

ClinStorage har hittat en växande nisch inom läkemedelsbranschen. I minutiöst kontrollerad lagerutrymmen förvarar de framtidens läkemedel. Företaget använder sig av det datoriserade fjärrövervakningssystemet testo Saveris 1 som har validerats, för att säkerställa att eventuella temperaturförändringar i kylar och frysar kan upptäckas och åtgärdas snabbt.

Ocab Logga

Mätboxar sparar värdefull tid för Ocab och kunderna

Ocab har funnits sedan 1964 och är ett rikstäckande företag med bred kompetens inom sanering, fukt och byggnadsmiljö. Affärsidén har sedan starten varit att hjälpa kunder att rädda värden vid skador orsakade av framför allt brand och vatten. Ocab undersöker hela tiden ny teknik och nya metoder. Sedan en tid testar man i Stockholmsområdet omkring 100 stycken mätboxar från övervakningssystemet Celsicom Easy Connect.

Alexander vid kryofrys

Så uppfyller Fujirebio stränga krav på temperaturkoll

Fujirebio har 50 års erfarenhet av lösning inom vitro-diagnostik (IVD). Företaget sysslar med allt från utveckling och tillverkning till försäljning av robusta IVD-produkter över hela världen. Hela verksamheten genomsyras av stränga krav på att hela tiden har fullständig koll på all medicinsk råvara förvaras i exakt rätt temperatur. För att uppfylla dessa lagkrav använder Fujirebio övervakningssystemet testo Saveris. 1

Djurfarmacia

Mappning säkerställer rätt temperaturer på djurapoteket

2007 började Djurfarmacia att bedriva partihandel. Snart tillkom en butik med egenvårdsprodukter för djur och en veterinärmottagning. Tre år senare fick man dessutom tillstånd att öppna Djurfarmacia Apotek Trollet. För att leva upp till lagkrav på att läkemedel förvaras i rätt temperaturer har Djurfarmacia låtit utföra en så kallad mappning i lokalerna.

Hallands Konstmuseum

Rätt klimat i känsliga miljöer på konstmuseet

Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget intill Nissan och Norre Katts park i Halmstad. Här kan besökare ta del av utställningar och spännande programpunkter. För några år sedan genomgick museet en omfattande uppfräschning. Huset renoverades och en utbyggnad till kom med entrén är vänd mot staden. I samband med detta arbete investerade museet i mätutrustning för att ha koll på temperatur, fukt, koldioxid och ljus i olika utrymmen.

Slutmontering av torn på plats

Vindkraftstorn av naturens kolfiber

Göteborgsbaserade Modvion utmanar vindkraftsindustrin med ett patenterat koncept för modulbyggda torn av laminerad, krökt plywood av nordisk gran. Nordtec har bidragit med Celsicom-produkter i utvecklingsfasen. Träteknologiföretagets vd Otto Lundman berättar om fördelarna med vindkraftstorn helt av trä, varför höjden har betydelse och hur visionerna ser ut.