Vad är fältkalibrering?

Toppbild fältkalibrering

Vad är fältkalibrering?

Fältkalibrering innebär att vi kalibrerar dataloggrar och givare på plats hos dig. Det är en smidig lösning om du har mätutrustning som är svår och tidskrävande att montera ned eller om du inte kan vara utan dina instrument om de i stället skulle kalibreras i vårt labb.

Fältkalibrering bidrar dessutom till minimala störningar i din verksamhet. På plats hos dig använder vi oss av olika kalibreringsmetoder som har godkänts av Sveriges nationella ackrediteringsorgan Swedac. Vi är ackrediterade för följande fältkalibreringar:

  • Temperatur: -100 … +1200 °C
  • Fukt: 5 … 95 %RH (vid 15 … 40 °C) samt 10 … 95 %RH (vid 0 … 70 °C) – låg mätosäkerhet!
  • Differenstryck: -1000 … +1000 Pa

“Vi vet aldrig vad som väntar oss” läs intervjun med kalibreringsingenjör Linda Wiman om det omväxlande och spännande arbetet med fältkalibrering.


Mätstorheter vid fältkalibrering

Här är de mätstorheter som vi kan kalibrera vid fältkalibrering. Vilka instrument och mätstorheter behöver du kalibrera? Hör av dig så gör vi vårt bästa för att lösa just ditt kalibreringsbehov.

Temperatur

På plats i dina lokaler kan vi kalibrera alla sorters temperaturmätare och dataloggrar där vi har möjlighet att läsa ut ett resultat. För dessa kalibreringar använder vi oss av en jämförelsemätning i vätska alternativt temperaturkammare. 

Fukt

På plats i dina lokaler kan vi kalibrera de flesta typer av fuktmätande instrument, dataloggrar, transmittrar och tryckdaggpunktsmätare och kan utfärda ett brett spektra av kalibreringsbevis och certifikat.

Tryck

På plats hos dig kan vi kalibrera differenstryck både ackrediterat och spårbart. Det innebär exempelvis manometerställ och andra tryckmätande instrument/givare samt differenstryckmätare av alla fabrikat.


Våra metoder under fältkalibrering

Blockugn metod MM 5.3

Metod MM5.3 – temperaturmätning med vätskebad

I en blockugn värmer vi ett bad bestående av olja till en viss temperatur. Därefter mäter vi temperaturen i vätskebadet med vår egen högnoggranna referensgivare och samtidigt med kundens givare, och jämför värdena.


Kalibrering luftfuktighet

Metod MM5.4 – mätning av lufttemperatur och luftfuktighet

Här använder vi en så kallad huminator. Den har en sluten kammare där det skapas en kontrollerad miljö med en viss temperatur- och/eller fuktnivå. Huminatorn kan användas för att kontrollera fukt- och temperaturmätande instrument och givare, antingen genom att sticka in dem genom öppningar i locket eller lägga dem i kammaren.


Blockugnskalibrering

Metod MM5.8 – temperaturmätning med torrblock

Även för den här metoden använder vi blockugn som värms upp till en viss temperatur (se Metod MM5.3). Men i stället för vätskeinsats så har vi ett torrblock med borrade, temperaturstabila hål. Borrhålen har olika dimensioner och passar flertalet vanliga givare på marknaden.


Pneumator för differenstryck

Metod MM5.9 – differenstrycksmätning med specialutrustning

För denna typ av kalibrering har vi en pneumator för att skapa önskvärt differenstryck. Med hjälp av en t-koppling ansluter vi sedan pneumatorn till det tryckmätande instrumentet.


Jämförelsemätning med dataloggrar

Metod MM5.15 – jämförelsemätning med loggande referensinstrument

Denna metod använder vi när det handlar om svåråtkomliga eller fast installerade givare som inte kan tas ned enkelt för kalibrering. Vi monterar då vårt loggande referensinstrument intill kundens givare. Efter en viss acklimatiseringstid läser vi av och jämför värdena från kundens utrustning och vår referensutrustning.


Kalibrering vid 0 grader i specialtermos

Kalibrering vid 0 °C med isbad i specialtermos

På vissa fältuppdrag, bland annat glasstillverkare, kan det behövas temperaturkalibrering vid 0 °C. Då brukar vi använda en välisolerad specialtermos som vi fyller med ett isbad. Därefter mäter vi temperaturen i isbadet med vårt högnoggranna referensinstrument och samtidigt med kundens givare. Och jämför hur nära givaren ligger mätvärdet från referensinstrumentet.


Innan och under en kalibrering

Ingen verksamhet är den andra helt lik. Därför behöver vi säkerställa vissa saker inför och under kalibreringen hos er. Så här ser ett generellt upplägg ut för en fältkalibrering.

När vi åker ut på en fältkalibrering behöver vi ett bord att ställa vår utrustning på, tillräckligt med eluttag, inloggning till mätsystemets mjukvara etc.

Viktiga förberedelser

Val av mätmetod: vi börjar alltid med att kartlägga hur många mätare/givare det rör sig om samt göra en sammanställning över fabrikat, modell och serienummer för varje enhet. När detta är gjort kommer vi tillsammans med dig överens om vilken mätmetod som ska användas.


Mätpunkter och mätdata: genom att studera ritningar och diskutera med dig får vi en bild av hur givarna används, var de är placerade (om kalibreringen också kanske omfattar flera fastigheter och/eller geografiska platser) och vilka mätpunkter som ska ingå i kalibreringen. Vi behöver även veta om mätdata kan utläsas på plats eller om detta görs någon annanstans.


Kalibreringsmiljö: för att kunna utföra kalibreringen på ett säkert och effektivt sätt behöver vi veta hur miljöerna ser ut. Utifrån denna vetskap kan vi sedan genomföra kalibreringen rätt klädda med engångslabbrockar, skyddsskor och hjälmar, varselvästar och säkerhetsselar, mössor och vantar – eller vilken slags klädsel och skyddsutrustning som krävs i just dina lokaler.

När det är dags för kalibrering

Krav på hjälpmedel: under kalibreringen behöver vi ha arbetsyta i form av ett bord eller en rullande vagn. För att komma åt och mäta högt uppe på hyllor och pallställ behöver vi ibland en skylift. I andra utrymmen kan det räcka med en stege. Det är upp till dig att se till att dessa hjälpmedel finns nära till hands för oss under kalibreringen. Vid behov har vi förväg informerat dig om vi behöver inloggningsuppgifter till ditt mätsystems mjukvara.

Tveka inte att höra av dig till oss om du behöver hjälp med en fältkalibrering!