Hållbarhet och emissioner

Toppbild sustainability

Klimatsmart och bra för affärerna.

Med Testos industriella rökgasanalysinstrument kan du utföra noggranna mätningar och bestämma relevanta värden för din optimala förbränningsprocess. Det sparar utsläpp och energi – och det lönar sig för både ditt företag och för miljön.

Minimera kostnader.
Maximera hållbarhet.

För att vara framgångsrik på lång sikt måste du minska energiförbrukningen och utsläppen. Sedan Parisavtalet finns det ingen väg runt en långsiktig hållbarhetsstrategi. Lagkraven blir strängare, och kostnaden för utsläppsrätter stiger – en verklig utmaning för många företag som arbetar med fossila bränslen. Med Testo som partner vid din sida blir det en verklig möjlighet. För ditt företag. För framtiden.

Betongdatorer på bygge

Minimera utsläpp.
Maximera effektivitet.

En viktig indikator i emissionsmätning är luftförhållandet. Det finns en viktig balans som måste upprätthållas här: optimal förbränning uppnås om det finns tillräckligt med överskottsluft och därmed syre för att förbränna allt CO, men samtidigt finns det en låg högstanivå för mängden överskottsluft, så att så lite varm rökgas och därmed termisk energi som möjligt går förlorad till atmosfären genom onödigt mycket överskottsluft.

Effektivitet som lönar sig – för dig och miljön.

Den exakta bestämningen och minskningen av O2-, CO- och CO2-innehåll, det vill säga överskottsluften, avgör effektiviteten i din förbränningsprocess. Det är inte bara viktigt för att minska utsläppen, utan också för att öka vinsterna. Med en minskning av överskottsluften ökar nämligen din effektivitet.

1% mindre överskottsluft. 1% mer effektivitet: med bränslekostnader på 15 miljoner euro per månad innebär detta en besparing på 150 000 euro.

Optimera ekologiskt. Dra ekonomisk nytta.

Utsläppshandel har varit det centrala klimatskyddsinstrumentet i flera år. Det är utformat för att minska växthusgasutsläppen från den deltagande energisektorn och den energiintensiva industrin. Utöver besparingarna i månatliga bränslekostnader finns det därför också en besparing i de nödvändiga utsläppsrättigheterna. Dessa blir mer och mer kostsamma över tiden. Måttenheten för utsläppsrättigheter är metriska ton koldioxidekvivalenter (t CO2e).

Utsläpssrätter för CO2
Besparingar i utsläpp

Mätbar hållbarhet. Mätbart lägre kostnader.

En optimal förbränningsprocess är beroende av noggranna mätvärden: med de industriella rökgasmätarna testo 340 och testo 350 kan du pålitligt utföra noggranna mätningar och analyser. För enkel minskning av utsläpp, energiförbrukning och kostnader.

Minska utsläppen. Öka effektiviteten.

Rökgasanalysinstrumenten testo 340 och testo 350 är robusta och erbjuder tillförlitlig och exakt mätteknik som är mobil och flexibel att använda. Oavsett om det handlar om pannor eller cementfabriker, parallellt med stationära mätsystem eller vid någon mätpunkt – med dessa rökgasmätare kan du enkelt och effektivt fastställa din optimala förbränningsprocess.

Du har nytta av det nu. Samtidigt som du skyddar miljön.

Processoptimering lönar sig – för klimatet och lönsamheten. Med en noggrann rökgasanalys kan du hållbart minska utsläppen, energiförbrukningen och kostnaderna. Fråga våra experter idag om den optimala konfigurationen för din process.

testo 340 – idealisk för industriella rökgasmätningar.

Med sin särskilt kompakta design kombinerar detta instrument pålitlig teknik och maximal mobilitet – vilket gör det perfekt för serviceuppdrag och idrifttagningar samt inspektion av industriella förbrännings- och värmekraftverk.

testo 350 – rökgasanalys och emissionsmätningar för högsta krav.

Det portabla systemet testo 350 kan utföra olika mät- och analysuppgifter, imponerar på lång sikt tack vare sin robusta design och är även lämpligt för komplex datainsamling. Analysboxen kan utrustas med upp till sex mätceller.