Värmekameror

Landningssida värmekameror

Från nybörjare till proffs: ditt nya favoritverktyg.

Oslagbara i det dagliga arbetet. Med ett lika suveränt pris/prestandaförhållande.

Det måste inte finnas ett motsatsförhållande mellan pris och prestanda. Båda borde kunna vara helt rätt.

Det är detta som utmärker värmebilder från Testo. De känntecknas inte bara av en utmärkt bildkvalitet och många funktioner som sparar tid, utan också ett unikt förhållande mellan pris och prestanda.

Oavsett om du är nybörjare eller proffs och det handlar om serviceärenden, energimätning eller industriella tillämpningar – vi har värmekameror för alla färdigheter och behov.

Utvecklad för dina mätuppgifter. Och för att spara värdefull tid och pengar.

Att förebygga kostsamma funktionsfel och brister är A och O inom energiproduktion och i synnerhet när det handlar om energidistribution. Med hjälp av en värmekamera från Testo kan du snabbt och enkelt upptäcka och analysera termiska oregelbundenheter. Det säkerställer en effektiv produktion och god leveranssäkerhet.

Värmebild i elinstallation

För service- och fastighetstekniker.

 • Perfekt för tidig upptäckt av funktionsstörningar eller defekter i anläggningar och maskiner
 • Snabb detektering av kritiska värmetillstånd (hotspots) under drift
 • Förhindra kostsamma skador, driftstopp och brandrisker för anläggningar och maskiner
 • Enkel testning av kopplingsskåp, elsystem och motorer
Analys av värmebilder

För energikonsulter

 • Analysera byggnadsskal och identifiera potentiella energibesparingar
 • Hitta konstruktionsfel och säkerställa byggnadskvalitet – helt beröringsfritt
 • Lokalisera områden med mögelrisk snabbt och enkelt
 • Testa värme- och installationssystem
Termografering av solcellsanläggning

För solcellsinstallatörer

 • Utföra noggranna inspektioner av stora solcellsanläggningar
 • Snabbt upptäcka termiska avvikelser
 • Säkerställa optimal, effektiv drift
 • Garantera permanent energidistribution

Värmesystem och läckage

Lokalisering av värmerör med värmekameran testo 883
Värmebild som visar värmerörlayout

Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem kan effektivt inspekteras med hjälp av en värmekamera. En snabb titt med Testo-kameran räcker för att enkelt upptäcka avvikelser:

 • Värmerör kan lokaliseras beröringsfritt
 • Installationer kan snabbt kontrolleras
 • Värmesystem kan övervakas på ett säkert sätt

Värmekameran hjälper dig att snabbt spåra värmerör och hitta vattenläckor utan att behöva bryta upp stora golv- eller väggpartier. Detta sparar tid och kostnader. Samtidigt undviks att hem och arbetsplatser blir otillgängliga under lång tid. Läs vår praktiska guide!

Inspektion i elinstallationer

Applikationsbild värmekamera i elskåp
Värmebild elkoppling

Felaktiga elektriska anslutningar eller överbelastning i strömbrytarsystem, eldistributionsenheter och elmotorer kan leda till kostsamma driftstopp eller till och med brandskador. Cirka 35 % av alla bränder inom industriella företag kan tillskrivas kraftigt överhettade elektriska komponenter. Om en ledare, en kabel eller en säkring är defekt eller om enskilda komponenter fungerar dåligt leder detta till ökat överföringsmotstånd och därmed ovanlig värmeutveckling.

Regelbunden inspektion av alla elektriska installationer med hjälp av en Testo värmekamera hjälper till att minimera risken för driftavbrott. Detta möjliggör omedelbar upptäckt av både befintliga fel och potentiella källor till fel och faror. En ytterligare fördel med termografi är att den i många fall kan utföras under pågående drift.

Energieffektivitet i byggnader

Inspektion med värmekamera mot husvägg
Värmebild av hus

Energieffektivitet i byggnader blir allt viktigare med ständigt stigande energikostnader. IR-mätning med en Testo värmekamera är utmärkt för snabb och effektiv upptäckt av energiförluster. Möjliga orsaker kan vara, till exempel:

 • Köldbryggor i tak, väggar och balkonger
 • Defekt eller saknad isolering
 • Läckande fönster eller dörrar

Alla problemområden på en yttervägg visualiseras detaljerat i värmebilden. Detta innebär att du snabbt kan hitta fel, enkelt bedöma eventuella energiförluster och presentera mätresultatet för beslutsfattarna på ett begripligt sätt.

Energieffektivtet i tekniska system

Termografering av tekniskt system
Värmebild av värmerörsystem

I tekniska anläggningar blir energieffektivitet också allt viktigare. Normalt sett är energiförbrukningen för maskiner och rörledningar i tillverkningsföretag faktiskt betydligt högre än för ventilationssystem i byggnader. Erfarenheten visar att det finns stor potential för energibesparingar.

 • I ång- och varmvattenrör
 • I kylrum och tak
 • Vid användning av processvärme

Med en Testo värmekamera kan du snabbt och enkelt påvisa problem, eftersom dåligt (eller inte alls) isolerade platser omedelbart syns i en värmebild. Flaskhalsar i igensatta värmesystem blir också tydligt synliga och kan åtgärdas på ett riktat sätt.

Smarta funktioner i värmekameror från Testo

Köpet av en värmekamera är väl investerade pengar. Särskilt om du väljer en värmekamera från Testo. För en sak är säker: du får väldigt mycket prestanda för pengarna. Här är några av många smarta funktioner som gör att dessa kameror är i en klass för sig.

testo IRSoft

testo IRSoft

Analysprogram för termografi

Gratis proffsprogram (PC) som gör att du enkelt kan analysera IR-bilder på datorn.

testo Thermography-appen

testo Thermography-app

Jobba uppkopplat och smart

Gratis app som gör din mobil/surfplatta till en fjärrkontroll, andra skärm och rapportcentral.

Anslut trådlöst

Trådlös mätning

Smidig anslutning och dataöverföring

Bluetooth-uppkoppling till fuktmätare och tångamperemeter samt trådlös överföring av mätdata.

testo SuperResolution

testo SuperResolution

Bildkvalitet som imponerar

Se mer detaljerat tack vare teknologi som bidrar till bilder i yttersta toppklass.

testo SiteRecognition

testo SiteRecognition

Automatisk identifiering av mätplatser

Funktion som sparar mycket tid, särskilt om du tar många bilder av liknande mätobjekt.

Visualisera fuktområden

Fuktbilder

Förebygger mögel

Fukt och mögel syns direkt i värmebilden tack vare visningsläget för utbredningen av fukt.

testo ScaleAssist

testo ScaleAssist

Automatiska bildinställningar

Ställer automatiskt in optimal värmebildsskala. Underlättar att hitta byggfel och köldbryggor.

testo ε-Assist

testo ɛ-Assist

Automatiskt emissionsvärde

Emissionsfaktor och reflekterad temperatur ställs in automatiskt.

Panoramabildassistent

Panorama-assistent

Enklare analyser av stora objekt

Sätter ihop flera bilder till en lättöverskådlig bild, vilket underlättar analysarbetet.

Processanalyser

Processanalys-kit

Identifiera temperaturutveckling

Radiometrisk videomätning och sekvenslagring direkt i värmekameran.

Värmekamera testo 868s höger

testo 868s.
Perfekt som instegsmodell.

 • Värmekameran testo 868s har allt du behöver för termografiska mätningar av hög kvalitet. Samtidigt är den prisvärd och enkel att använda.
 • Bildkvalitet i topp: IR-upplösning 160 x 120 pixlar (320 x 240 pixlar med testo SuperResolution)
 • Temperaturskillnader synliga från 0,08 °C
 • Smart dokumentering med testo Thermography-appen
Värmekamera testo 872s höger

testo 872s.
Perfekt allroundkamera.

 • Värmekameran testo 872s ger dig bästa möjliga stöd för ditt arbete inom professionell industri- och byggnadstermografi. Den är dessutom snabb, pålitlig och smart.
 • Maximal bildkvalitet: IR-upplösning på 320 x 240 pixlar (640 x 480 pixlar med SuperResolution)
 • Värmekänslighet på 0,05 °C
 • Smart och trådlös mätning och dokumentering med tångamperemetern testo 770-3 eller fuktgivaren testo 605i och testo Thermography-appen
Värmekamera testo 883 vänster

testo 883.
Perfekt för alla proffs.

 • Värmekameran testo 883 lämnar inget i övrigt att önska. Dess enastående bildkvalitet och smarta funktioner sparar tid och garanterar perfekta arbetsresultat.
 • Bästa bildkvaliteten: IR-upplösning på 320 x 240 pixlar (640 x 480 pixlar med SuperResolution)
 • Värmekänslighet på 0,04 °C
 • Smart och trådlös mätning samt dokumentering med tångamperemetern testo 770-3 eller fuktgivaren testo 605i och testo Thermography-appen
 • För servicetekniker: Automatisk igenkänning av mätplatser samt bildhantering
 • För energikonsulter: Funktion för bedömning av fuktskaderisker med trafikljusindikering
 • Manuellt fokus och utbytbar optik

Så att du har koll på våra övriga kameror också.

En jämförelse av alla Testo värmekameror.

 • Kraven skiljer sig åt.
   
 • Pris/prestanda-förhållandet är lika bra hos alla våra värmekameror.
   
 • Och ändå… Ibland är det detaljerna som avgör.

Hitta tekniska data om allt från IR-upplösning till värmekänslighet och tidsbesparande extrafunktioner i den här översikten.