Publicerad den

Vi hjälper dig att följa Riksarkivets föreskrifter

Nordtec arkiv Applikation

Publicerades 2022-12-11

Vi hjälper dig att följa Riksarkivets föreskrifter

Nordtec arkiv Applikation

Här är utdrag ur Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om inneklimatet i arkivlokaler (RA-FS 2013:4) samt våra mätlösningar som hjälper dig att dokumentera ditt arkivklimat.

8 kap. Skydd mot skadlig klimat- och miljöpåverkan i arkivlokaler

1 § Arkivlokalen ska avseende temperatur, relativ luftfuktighet, luftens renhet och övriga miljöfaktorer, vara anpassad till de handlingar som förvaras där. I arkivlokalen och dess byggnadskonstruktioner, ytskikt och inredning får det endast användas material som inte påverkar handlingarna negativt. Handlingarna får inte utsättas för annat ljus än det som krävs för deras vård och åtkomst. Handlingar som kan påverka varandra negativt ska förvaras åtskilda.

2 § Arkivlokalen får inte stå i direkt kontakt med utomhusmiljön. Infart och gång- eller transportväg till arkivlokalen ska vara försedd med luftsluss. Luftsluss behöver inte finnas för nödutrymningsväg i yttervägg i arkivlokalen om nödutrymningsvägen endast är avsedd för utrymning vid nödsituation.

3 § Lufttemperaturen och den relativa luftfuktigheten i arkivlokalen ska hållas stabil och kontrolleras fortlöpande. Kontrollerna och eventuella åtgärder ska dokumenteras.

Allmänna råd: Generellt innebär en lägre förvaringstemperatur att livslängden hos handlingarna ökar under förutsättning att luftfuktigheten kan hållas vid en lämplig och konstant nivå. Dygnsvariation för lufttemperatur bör inte vara större än ± 2 °C. För den relativa luftfuktigheten bör dygnsvariationen inte vara större än ± 5 %. Vid långtidsförvaring av handlingar bör arkivlokalens lufttemperatur och relativa luftfuktighet ha följande värden.

MaterialLufttemperaturRelativ luftfuktighet
Papper≤ 18 °C35%
Magnetiska databärare≤ 15 °C30%
Optiska databärare ≤ 18 °C35%
Film- och bildmaterial i svart/vitt≤ 18 °C30%
Film- och bildmaterial i färg≤ -5 °C30%
Nitratfilm och negativ ≤ 2 °C30%
Acetatfilm ≤ 2 °C30%
Mikrofilm (säkerhetsexemplar)≤ 12 °C30%

Lösningar för att dokumentera klimatet i ditt arkiv

Här är två exempel på produktserier som passar bra i arkiv. Slå oss en signal på 031-704 10 70 om du behöver mer info eller om du behöver en mer skräddarsydd lösning. Det går också bra att skicka frågor via vårt formulär

testo 160 Applikationer Arkiv

testo 160-serien
Våra WiFi-dataloggerserie testo 160 övervakar automatiskt bl.a. luftfuktighet, temperatur och ljusförhållanden i dina lagerlokaler. Larm skickas om exempelvis luftfuktigheten blir för hög. Rapporter skickas automatiskt med önskat intervall till en mottagarlista via e-post.

WiFi-datalogger testo 160 TH för temp och fukt: 2 175:-

WiFi-datalogger testo 160 THL för temp, fukt, ljus och UV: 5 450:-

Molntjänst: 170 kr/år

Läs om testo 160 TH

Läs om testo 160 THL

testo 174H Applikationer Arkiv

testo 174-serien
Vi har även vanliga dataloggrar som löpande registrerar arkivlokalens luftfuktighet och temperatur. I efterhand är det möjligt att läsa ut loggerns minne och skriva ut rapporter.

Datalogger testo 174 H (startmätset): 1 795:-
Efterföljande enheter: 1 095:- /st
PC-programvara: gratis att ladda ner

Läs om startmätset med testo 174 H

Relaterade kundberättelser

Inomhusklimat

Rätt klimat i känsliga miljöer på konstmuseet

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Mats Landin

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Ventilation, Bygg, Klimat

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 85
031-704 10 70