Publicerad den

Med ett optimalt klimat får du bygget klart i tid

Nordtec CEC Byggklimat Applikation

Publicerades 2022-12-09

Med ett optimalt klimat får du bygget klart i tid

Nordtec CEC Byggklimat Applikation

Hög luftfuktighet kan försena de mest välplanerade byggen. Därför är det viktigt att ha järnkoll på byggklimatet för att snabbt kunna se om uttorkningen fortlöper enligt plan eller om du kanske behöver sätta in extra åtgärder för att ge torkprocessen en skjuts i rätt riktning. Mätboxen Celsicom TH600 är en smidig, pålitlig lösning för att övervaka byggklimtatet.

Under husbyggen används många byggmaterial med olika fuktinnehåll. För att materialen ska torka ut placeras fläktar och värmeelement ut på byggena. Det gäller sedan att hålla koll på byggklimatet för att undvika kostsamma förseningar som i värsta fall kan leda till att bygget inte blir färdigt enligt tidsplanen.

Tidiga varningssignaler

– Utdrivningen av fukt i byggmaterial är ofta tröga processer. Det gäller att verkligen försäkra sig om att det är så lite vatten som möjligt i luften, för att annars torkar inte materialet på utsatt tid, säger Jens Åkervall på Nordtec.

Om uttorkningen av någon anledning inte fungerar som den ska är det av yttersta vikt att få varningssignaler om detta så tidigt som möjligt i byggprocessen.

– Värmen behöver kanske höjas och/eller en extra fläkt installeras för att få ut fukt ur byggmaterialet på ett bra sätt.

Kontinuerlig övervakning

Att göra stickprov och kontrollmäta luftfuktigheten är ett sätt att bedöma statusen på byggklimatet. Men om en kontroll­mätning visar på en hög luftfuktighet och att uttorkningen därmed går för långsamt kan det vara för sent att åtgärda detta, vilket då skjuter tidsplanen i sank. En kontinuerlig övervakning av byggklimatet är istället att föredra.

– Det är detta som blir så mycket enklare och effektivare med Celsicom TH600. Den håller dig hela tiden uppdaterad om byggklimatet så att du kan hålla tidsschemat och undvika onödiga fördröjningar, säger Jens Åkervall.

Aktuella värden och larm

Celsicom TH600 är en trådlös och direktuppkopplad mätbox med interna sensorer för mätning av både temperatur och luftfuktighet. Mätområden är –30 till +70 °C och upp till 100 %RH. Den kompakta och tåliga boxen drivs av två vanliga AA-batterier som är billiga att byta ut – efter omkring ett års drift. Alla mätdata skickas på en egen, driftsäker frekvens i Telias mobilnät till molntjänsten Celsiview.

– Du kan när som helst se aktuella temperatur- och fuktvärden i till exempel mobilen. Och om något av dina gränsvärden överskrids får du ett automatiskt sms eller mejl och kan snabbt vidta åtgärder.

Värdefull dokumentation

Det är enkelt att komma igång med Celsicom Easy Connect TH600. Allt du behöver göra är att ta av snäpplocket på boxen och skanna en QR-kod för att aktivera temperatur- och fuktmätningen. På några minuter skapar du ett konto i molntjänsten Celsiview. Kostnaden för molntjänsten är blygsamma 19 kronor i månaden per box – inklusive all datatrafik. För det får du effektiv och pålitlig övervakning av ditt byggklimat. Och överskådlig och bra dokumentation över hur klimatet har varit under hela byggprocessen.

Detta behöver du för att börja mäta byggklimat

Celsicom TH600 Applikationer

Celsicom TH600 med intern fukt- och temperatursensor

Molntjänsten Celsiview

Direktuppkopplad övervakning av temperatur, %RH, ånghalt och daggpunkt. Mätboxen TH600 har en kompakt, fukttålig kapsling  och interna sensorer för fukt och temperatur. En typisk applikation är fjärrövervakning av byggklimat.

Läs mer om TH600

Lagringen av mätdata i molntjänsten Celsiview kostar  19:- i månaden per box. Då ingår också kostnaden för all datatrafik. Alla mätvärden lagras i molnet i upp till 36 månader. Klicka på knappen nedan och kolla in molntjänsten (välj ”Demo EasyConnect” i inloggningsfönstret som visas).

Läs mer om Celsiview


Kontaktpersoner

Thomas Ottosson

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Thomas Ottosson

Ansvarsområde: Industri och stationära
applikationer

thomas.ottosson@nordtec.se
031-704 10 87
031-704 10 70