Publicerad den

Kritiska CO2-koncentrationer

CO2 och aerosoler

Publicerades 2023-10-05

Kritiska CO2-koncentrationer

CO2 och aerosoler

Vetenskapliga studier visar att det finns ett samband mellan CO₂-nivåer och aerosolkoncentrationer i luften. Aerosoler produceras främst när vi andas och talar och kan överföra patogener och virus som t.ex. coronavirus. Testos mätteknik kan hjälpa dig att upptäcka förhöjda CO₂-nivåer i ett tidigt skede. Med optimalt injusterade ventilationssystem går det att förhindra luftburen överföring av patogener. Detta kan i sin tur minska risken för sjukdomar som COVID-19. Som ett exempel rekommenderar den tyska regeringen att man kontrollerar CO₂-nivåerna i luften för att kunna minska risken för infektion.

Vad är aerosoler?

Illustration inandning av aerosoler

Aerosoler är små, små droppar som släpps ut i luften vid utandning. De är bara några mikrometer eller nanometer stora, vilket innebär att de flyter i luften och sjunker mycket långsamt till marken. De sprids med andra ord när man andas, talar eller sjunger. Varje person avger permanent CO2 och aerosoler. Som ett resultat kan patogener och virus, som t.ex. coronavirus, överföras från en person till en annan.

Aerosoler i lokaler

Logger på vägg, övervakning av CO2

I allmänhet är infektionsrisken betydligt högre inomhus än utomhus eftersom aerosolpartiklarna hänger kvar längre i luften. På grund av den högre aerosolkoncentrationen finns det därför en risk för oupptäckt spridning av patogener. Om aerosolkoncentrationen är tillräckligt hög kan man andas in aerosoler trots att vi håller avstånd till varandra. Detta kallas för luftburen överföring med aerosoler. Ju lägre aerosolkoncentration, desto lägre dos av aerosoler kan en person andas in och därmed sjunker risken för infektion. Denna risk kan minskas genom god luftomväxling eller genom att luften blandas med frisk luft. Detta kräver en bra ventilation eller optimal injustering av ventilationssystemet.

Mäta CO₂ för att motverka aerosoler

CO2-mätning med portabel mätare

CO₂-nivån ökar när många människor befinner sig i ett dåligt ventilerat rum. Genom att mäta CO₂-koncentrationen går det att beräkna den troliga aerosolbelastningen. Ju högre CO₂-nivå, desto högre är risken för att andas in aerosoler som en annan person har andats ut kort före. CO₂-koncentrationen är därför en typ av indirekt mätning för eventuell exponering för aerosoler. Kvaliteten på inomhusluft i kontor och bostäder bedöms vanligtvis genom CO₂-halten. En CO₂-mätare kan därför hjälpa till att se hur förorenad luften i ett rum är. En CO₂-koncentration inomhus på upp till 1000 ppm (delar per miljon) är acceptabel. Som jämförelse har utomhusluften ett CO₂-värde på ca 400 ppm.

Luftfuktighet motverkar virus i aerosoler

Fuktmätning med portabel mätare

Mycket låga temperaturer och låg luftfuktighet främjar överlevnadstiden för virus i luften. Även vid medelhöga temperaturer på 20-30 °C och låg luftfuktighet har virus en lång överlevnadstid. I ett område mellan 40 %RH och 60 %RH krymper emellertid aerosolerna såpass mycket att saltkoncentrationen i aerosolkärnan ökar, vilket gör att bakterier och mikroorganismer dör. Förutom att mäta CO₂ rekommenderas därför även regelbunden mätning av den relativa luftfuktigheten.

Nordtec Inomhusklimat

CO2 / aerosoler

Applikation: Mätning av CO2 och aerosoler i inomhusluften

Mätlösning: testo 160 IAQ, testo Saveris 2

Relaterade applikationer

Metoder och instrument för mätning av inneklimat

Se alla applikationer

Kontaktpersoner

Mattias Töreskog

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mattias Töreskog

Ansvarsområde: Teknisk support, Livsmedel, Life Science

mattias.toreskog@nordtec.se
031-704 10 84
031-704 10 70